Een bevrijdende wet

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel waarmee het eenvoudiger wordt om de geslachtsvermelding op je paspoort aan te passen. Tegen die wet wordt nogal stampij gemaakt, vooral door vrouwen. Vaak noemen zij de verworven rechten op eigen wc’s en kleedkamers, waar ze geen mannen willen toestaan. Mannen die uit zijn op geweld jegens…

Een gebedsdienst met Oekraïners?

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, kerkdiensten voor en met Oekraïners. Maar wat moeten we ermee? Ik bedoel: het is niet dat je ‘s middags je kerkgebouw openzet voor vluchtelingen uit Oekraïne om met hen een kop thee te drinken en een gezellig ontspannen moment te hebben. “Kunnen we je ergens mee helpen? Heb…

Pasen 2022

In veel preken op of rond Pasen wordt nogal eens verondersteld dat Jezus wist wat voor moois op hem lag te wachten na zijn dood, waardoor hij het lijden niet vreesde. Zo wordt het in het evangelie niet verteld… dat Jezus niet werkelijk bang zou zijn geweest omdat hij wel meer wist. Het urgente van…

Kerstfeest 2021

Branson, Bazos en Musk zijn tijdens de pandemie enorm veel rijker geworden. Maar dan ook exorbitant veel rijker. Zij ontsnappen met hun rijkdom aan de planeet aarde en laten de mensen erop aan hun lot over. Uitzondering vormt Bill Gates die het omgekeerde doet. Geen raketten koopt maar zijn geld steekt in het oplossen van…

De zesde december

Is de Heer mijn herder, dan ontbreekt mij niets, zingt David in Psalm 23. Maar o wee als niet de Heer je herder is maar anderen zich als herder over jou ontfermen. Dan groeit er weldra geen gras meer. Van Sinterklaas kun je alle dagen dat hij in ons land is zeggen, dat hij “nog…

Misdadige misleiding

Mensen moedwillig misleiden en daarbij hun gezondheid in gevaar brengen lijkt me een tikje misdadig. Dat het vaccin levensgevaarlijk zou zijn en dat het vaccin zou zorgen voor talloze dodelijke slachtoffers en dat het virus dat risico niet zou hebben, bijvoorbeeld. Dat er om de haverklap gevaccineerde voetballers dood neervallen lijkt me even geloofwaardig als…

Van de wal in de sloot

Ik hoor van anti-vaxxers nog niet veel oplossingen, behalve dan koekwause waanzin als: revolutie, het gevecht aangaan, de regering arresteren en veroordelen, de koning een slappe lul noemen, de situatie vergelijken met de Tweede Wereldoorlog waarbij het regime niet zo ver ging als nu, en meer van dat soort politiek vandalisme dat het paard achter…

Een gebed op Hervormingsdag

Hervormingsdag. De dag dat Luther de kerk wilde veranderen, maar geen nieuwe stichten. En toch is dat gebeurd. Zo heeft Jezus de Messiaanse belofte voor Israël open willen maken voor de niet-Joden, maar Hij heeft geen nieuwe godsdienst willen stichten. En toch is dat gebeurd. Zo hebben bijbelschrijvers zoals de Psalmdichter (Psalm 56:9) het opgenomen…