Oekraïnereferendom

De landelijk kerk (Protestantse Kerk Nederland) roept bij monde van de synode-voorzitter alle kerkleden op om morgen te gaan stemmen, en dan ook JA te stemmen. Omdat de christenen in Oekraïne niet in de steek gelaten mogen worden…

Oproep van de synodevoorzitter

Ik vind dat om eerlijk te zijn wel een beetje dubieus. Alsof die mondiale verbondenheid van de “Militia Christi” een “Corpus Christianum” nódig heeft! Dat de gemeente van Christus existeert bij de gratie van politieke verdragen. Dat is de klok wel erg terug zetten naar de tijd van vóór de Reformatie.

Destijds hebben onze voorouders hun leven gegeven voor deze theologische kritiek op een met de aardse macht mee-liftende Roomse kerk. Die wilden ze hervormen. Maar Rome liet zich niet hervormen want de politieke belangen waren te groot. Dat was geen lammetjespap. Ik ben echt zeer voor oecumene, maar liefst niet ál te “onschuldig” en ik denk dat we de christenen in Oekraïne misschien het best kunnen helpen (of omgekeerd: zij ons) door af te zien van zo’n Corpus Christianum en de noodzaak of zelfs het gemák daarvan…

En wat Poetin betreft, die vertrouw ik ook voor geen cent. Maar zijn aversie tegen bijvoorbeeld Svoboda in het machtscentrum van Oekraïne is misschien wel iets -voor ons- om even een páár seconden over na te denken?

Ik ga niet stemmen. Want een JA suggereert een goedkeuring, wellicht zelfs sanctionering, van wat er in de Oekraïne is aan fraude, vreemdelingen-angst, homo-haat, en rechts populisme. Een NEE echter is koren op de molen van Wilders en de zijnen die daar garen bij zullen spinnen in hun anti-Europese sentimentisme.

Het verdrag is er al. Alles is handel. Dat zal niet worden teruggedraaid.

Ik zou het liefst zien dat de kiesdrempel niet wordt gehaald en we dit heel snel kunnen en mogen vergeten.

Share This!