Ik zoek de hoofdbewoner!

Ik sta te koken, gaat de bel. Nog met een schort voor ga ik naar de deur om te zien wie daar is. Voor me staat een jonge vrouw van een jaar of twintig, charmant als wat. Als ik tijd had zou ik met haar willen aanpappen tot en met. Ze heeft een tablet in de hand gepaard aan een vlotte babbel waarmee ze me aankondigt dat ik geweldig bof, want ons adres is uit vele adressen geselecteerd om tientjes per maand goedkoper te gaan stoken. Ik denk aan het eten dat op het gas staat en dat duur dreigt aan te branden dus ik steek maar gelijk van wal door kenbaar te maken dat ik niet van plan ben stante pede een andere energieleverancier te nemen.

Waarop ze met overtuiging tegen me zegt: Nee, dat is ook niet de bedoeling. Ik zoek de hoofdbewoner.

Die is er niet, voeg ik haar toe en ze beent alras parmantig weg. Mij in verwarring achterlatend…  De hoofdbewoner? Dus: als je een schort draagt ben je géén hoofd- maar slechts een bij-bewoner. Een beetje Hoofdbewoner draagt geen schorten.

Welkom in de 21e eeuw.