Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is misschien wel het meest onderschatte feest op de christelijke kalender. Veel mensen trekken er dan op uit om te genieten van een lang weekend. Zo mogelijk in de zon. Maar wij komen bij elkaar omdat we iets bijzonders te vieren hebben. In het licht.

Wat dan?

Christus is als lijdende knecht, als gekruisigde, opgestaan en “ten hemel gevaren”. Daarmee wilde de christelijke gemeente vanouds duidelijk maken dat de wereld christelijk wordt geregeerd!

Christelijk geloof is niet een wereldbeschouwing, of een “gedachtengoed”, het is niets minder dan het huldigen van een wereldmacht. De lijdende, het lam dat geslacht werd, vermoord, kaltgestellt, eliminiert, die is aan de macht. En mét hem alle slachtoffers van slavernij en onderdrukking die hij meer dan eens “de zijnen” noemt.

Het gaat met hemelvaart om het vieren dat de wereld christelijk wordt geregeerd. Nu reeds! Let wel: niet christen-lijk, door de christenen, maar christus-lijk, door Christus zélf. Weliswaar nu nog in het verborgene (de hemel) maar straks openbaar, zodat een ieder het zal zien.

Dit te vieren is: je liturgisch verbinden met de meest revolutionaire kracht in de Messiaanse geschiedenis van de God van Israël met de hele wereld. En ik hoop dat we dat doen -en blijven doen- totdat de Christus, de Messias, kómt, dat wil zeggen: verschijnt!