Misdadige misleiding

Mensen moedwillig misleiden en daarbij hun gezondheid in gevaar brengen lijkt me een tikje misdadig. Dat het vaccin levensgevaarlijk zou zijn en dat het vaccin zou zorgen voor talloze dodelijke slachtoffers en dat het virus dat risico niet zou hebben, bijvoorbeeld.

Dat er om de haverklap gevaccineerde voetballers dood neervallen lijkt me even geloofwaardig als de stellige bewering van Thierry Baudet dat uitsluitend blanke, heteromannen gevrijwaard zijn van de risico’s van het AIDS-virus. Met zulke raadgevers ben je uit de brand. Met zulke “vrinden” heb je geen vijanden nodig.

Overigens ben ik geen fan van De Jonge. Evenmin van het kabinet. Het neoliberale sloopbeleid heeft heel veel slachtoffers gemaakt. En dat moet ophouden. Aniti-vaxxers dragen daar echter volstrekt niet aan bij, maar bestendigen het veelmeer. In weerwil van het feit dat zij erop vertrouwen dat FvD, Van Meijeren, De Blauwe Tijger, Voorpost met hun Prinsenvlaggen, en meer van dat soort roeptoeters de revolutie gaande zullen maken, zal blijken dat door hun gebral de heersende machthebbers alleen maar vaster in het zadel komen te zitten.

Misschien komt via een parlementaire enquete nog eens aan het licht wat de wérkelijke ellende van dit kabinetsbeleid is en dat is dat het beleid duizenden doden heeft gekost in ons land. Nodeloos. Door telkens achter de feiten aan te lopen met traagheid en drogredenen over kudde-immuniteit en IC-beperkingen. Het is necropolitiek en dus verwijtbaar. Vooral kwetsbare ouderen in verzorgingstehuizen hebben door niet-ingrijpen de dood gevonden.

En de vele mensen die nu in diepe schulden gestort zijn, want alle zogenaamde steun zal tot op de laatste cent moeten worden “terugbetaald”, hebben het nakijken in deze morbide veiligstelling van het kapitaal ten koste van de arbeid van miljoenen mensen.

Fascisten doen daar niet aan af, maar dragen eraan bij. Zij willen namelijk niet toe naar iets rechtvaardigs, integendeel. De revolutie die werkelijk nodig is om deze vreselijke regering uit het zadel te wippen wordt door FvD alleen maar verhinderd. Die wil namelijk niet iets ánders, maar wil behouden wat er nu is. Maar dan alleen voor witte hetero’s. Alles wat niet wit en hetero is moet opkrassen. Aan de grenzen van Europa worden ze teruggeduwd. Pushbacks laten velen van hen verdrinken. De meest bloedige grens ter wereld wordt aangehouden. En bewierookt. Daarmee verzwakt FvD niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten, de kritische massa die nodig is om zo’n revolte te bewerkstelligen. Die boze witte man kan het namelijk niet in zijn eentje. Als hij al iets beters zou willen dan wat er is, quod non.

Dat hele “verhaal” over zogenaamde levensgevaarlijke vaccins is een rookgordijn dat verhindert dat er voldoende krachten gaan samenwerken om een keer te brengen in de verwoestende neo-liberale macht van vele decennia tot nu toe.