Varia

Hier vind je (zeer binnenkort) verschillende lezingen die ik hield voor allerhande groepen en artikelen die ik schreef voor uiteenlopende media.

Ook zal ik hier soms werk van anderen neerzetten. Omdat ik het  wel zelf gezegd had willen hebben, bijvoorbeeld Tweets van Twitter.

Leave a Reply