Uit welke hoek waait de wind?

Vanmorgen kwam ik op het ANP een merkwaardig bericht tegen. Het Amerikaanse Nationaal Instituut voor klimaatonderzoek, samen met de Universiteit van Colorado, zijn tot de wereldschokkende conclusie gekomen dat het wonder in Exodus helemaal geen wonder blijkt te zijn. Men acht het inmiddels bewezen dat een krachtige Oostenwind met de snelheid van 100 km per uur in staat moet zijn geweest een droge doorgang door de Rode Zee te veroorzaken.

Ik zal niet afgeven op zulke wetenschappers. Hun pijp moet ook roken. Alles is tenslotte handel. Maar dat zo’n bericht in Nederland door een serieus te nemen persbureau als het ANP breed wordt verspreid als brekend nieuws geeft toch te denken. Bronnen raadplegen is er blijkbaar niet meer bij. Als het ANP álles zo op de telex plettert -zonder te worden gehinderd door de geringste kennis van zaken- dan raad ik aan om voortaan geen enkel bericht van die kant zomaar te vertrouwen. Al gaat het over een theelichtje. Waarvan ik overigens vind dat bij een theemuts een weggegooid theelichtje hoort, maar dat is een ander verhaal.

Het boek Exodus behoort tot een verzameling boeken die men wel met een anti-Joodse term “Oude” Testament noemt. Alsof ze afgedaan zouden hebben. Het zijn Joodse boeken die onder meer vertellen over de afkomst van het Joodse volk. Een heuse oorsprongsmythe, dus eigenlijk. En in deze zin uniek: Israël vertelt een totaal óngebruikelijk verhaal over zijn afkomst. Normaal stamt een zichzelf respecterend volk namelijk direct van de goden af, maar het volk Israël vertelt af te stammen van bange en gevluchte slaven uit Egypte. Slaven die verder niets meer met de godsdienst van de machtigen, in dit geval de Farao, te maken wilden hebben. En zo is de bijbel in de kern een verzameling tamelijk atheïstische literatuur die niet langer de godsdienst aan de hoven en de paleizen podium verschaft, maar die lucht geeft aan slaven en slachtoffers van het beleid dat aan die hoven en paleizen wordt bedacht.

Literatuur. U hoort het goed. Arbeiderspers hoor! Nooit bedoeld door de schrijvers als historisch verslag. Kom nou! Dat is toch van meet af aan duidelijk? Men beschrijft bijvoorbeeld de schepping als volgt: de eerste dag schiep God het licht, maar pas op de derde dag draaide hij de pit in de fitting, de zon namelijk. Bovendien vertelt men in Israël éérst het uittochtsverhaal en daarna pas het scheppingsverhaal. De God die ons bevrijd heeft, die heeft de hele bliksemse boel ook gemaakt, ha ha. De werkelijkheid is niet neutraal. Dan is toch duidelijk dat je met een literair schrijver te maken hebt?

Maar de kerk heeft de domme fout begaan de bijbel toe te vertrouwen aan wetenschappers, die van literatuur geen kaas gegeten hebben. Zij hebben eerst geprobeerd die bijbel niet langer een literaire bron te laten zijn, maar een boek vol wonderlijke geschiedenissen; om vervolgens die wonderen er één voor één als ongeloofwaardig uit weg te redeneren. Ja, alles is handel. Kansloos de kerk echter die haar eigen onnozelheid nog steeds niet durft in te zien. Geen wonder dat een kerk die zich zo uitlevert aan de heersende macht, mét zijn wetenschap, zo in elkaar stort.

Goed, en dan komt het Nederlandse ANP met het “nieuws” dat niet Mozes, maar een Oostenwind de zee uiteen spleet.

Wat stáát er trouwens in de gewraakte tekst? U raadt het nooit: Exodus 14: 21: “En de Heer liet de zee terugwijken door de hele nacht een krachtige Oostenwind te laten waaien”. Zo luidt de bijbelse tekst. Hij dééd het dus niet met een toverstafje. Goh…

Altijd handig om te weten uit welke hoek de wind waait. Om alle onzin die er wordt verkocht over dat Joodse boek niet te snel te slikken als zoete koek.

Ach, leefde Jan Wolkers nog maar. Die las het zó wonderlijk mooi voor, altijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.