De C van het CDA?

Column beluisteren? klik hier

Aanstaande zaterdag is het CDA congres. Dan zal ook duidelijk zijn wat er in het regeerakkoord staat en blijkt wat de partij ervan vindt. Wilders heeft al een voorschot genomen en het motto van de formatie naar buiten gebracht. “Het is heel goed voor de PVV én voor Nederland”, zei hij, “dat Cohen en consorten het even niet voor het zeggen hebben.”

Wat een heerlijk helder motto. Maar niet erg nuchter! Cohen en consorten, gekozen door Nederlandse kiezers, hebben het niet voor het zeggen? Vreemd democratisch inzicht van een partijleider waarbij niemand in die partij iets te zeggen heeft behalve hijzelf. Wat koestert die Wilders een haat jegens een groot deel van de Nederlandse volks-vertegenwoordiging.

En van één zo’n man kan ik dat nog begrijpen. Maar dat je van een kabinet dat gebaseerd is op een dergelijke afkeer premier wilt worden, dat snap ik niet. Dat je dus geen leiding wilt geven aan de Nederlandse samenleving maar aan een uitgesproken deel daarvan: onbegrijpelijk. En dat je er als CDA blij mee bent aan zoiets te mogen deelnemen snap ik nog minder.

Het CDA heeft zijn ziel en zaligheid verpand aan een wilde koers vol rancune. Dat roept naar mijn idee vragen op waar het congres de tanden op stuk zou moeten bijten. Maar ik vrees dat het gedoogakkoord als warme pap via de tandeloze kaak door de strot van het welwillende CDA naar binnen zal glijden en dat Maxime daar niet eens kracht bij hoeft te zetten.

Hoe kan dit?

Dit is alleen maar denkbaar als het congres de beroemde “C” van het CDA consequent verstaat zoals Maxime Verhagen wíl dat het wordt verstaan, namelijk als een afkorting van het woord “christenlijk”. In de zin van: zo doen christenen. Ben je lid van het CDA dan doe je wat christenen in Nederland doen: samenwerken met uiterst rechts racisme. Een lid van het CDA steunt dus bij voorkeur de koers van wat ik zou willen noemen: het christendommelijke deel der natie.

Ik zou graag zien dat de tanden stuk gebeten worden op de vraag: wat is daarentegen Christus-lijke politiek? En vereist Christus-lijke politiek niet een andere koers dan de huidige christen-lijke?

Ik hoor woorden van Jezus Christus als: “God laat zijn zon opgaan over goeden én slechten” (Matth. 5: 45). Bij God zijn namelijk álle mensen de moeite waard. Niet alleen zij die zichzelf “goed” vinden, maar óók zij die “slecht” worden genoemd. Door de eersten vooral. Koester geen vijandschap, zegt Jezus Christus. Want jullie vijanden zijn niet per se ook Gods vijanden.

Dat is een diep inzicht van Jezus Christus, waarmee je geen populistische politiek kunt bedrijven, dat snap ik wel, maar een inzicht dat wel een zorgvuldige en samenbindende bijdrage zou kunnen zijn aan ons verdeelde land. En als die bijdrage van Wilders niet te verwachten valt en zelfs van Rutte niet, dan doe je als CDA toch zeker niet mee met deze twee heren?

Ik vrees echter dat God zaterdagavond naar beneden zal kijken vanuit zijn hemel en dan zal verzuchten: “Christenen dienen verdorie nog an toe niet de zaak die ik gediend zou willen zien. Fraai stel. Ik heb van hen dus niets te verwachten dan tegenwerking. Ik moet het tegenwoordig hebben van rockmusici!”

Laat iemand als Bono, de zanger van U2, dan maar duidelijk maken waar het werkelijk om te doen is en wat er op dit moment op het spel staat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.