Niet aan gedacht?

Boze tongen beweren dat Rutte inmiddels toch een vriendin gevonden heeft. Dus geen vrijgezelle premier voor Nederland. Had wel grappig geweest. Een soort van super ideale schoonzoon. Hij was ook al lang, tot laat in de avond, op het paleis geweest bij Hare Majesteit. Of er nog ergens een prinsesje overschoot. Maar Beatrix had geroepen: “Nu geen vrijerijen Mark, aan het werk. En denk erom dat je een evenwichtig kabinet samenstelt. Ik wil niet op de gevoelige plaat tussen allemaal bejaarde heren op de stoep van mijn paleis.”

Wel, nu ben ik benieuwd hoe het onze vorstin straks bevalt. De bordes-scène en het kopje thee daarna. Old Boys Network, is het geworden. Wat het CDA betreft, de partij die ik ken omdat het mijn wereld is, ben ik wel wat geschrokken van de bestuurlijke kwaliteit van de naar voren geschoven heren. Ik denk dat de instabiele fractie niet het enige probleem is voor Rutte. Als met heren als Leers, Knapen en Bleker het aller- allerbeste is ingezet dat aan bestuurlijke kracht binnen het CDA beschikbaar was, dan ziet het er toch een tikje somber uit. Er is zelfs vergaderd over de vraag of niet toch ‘s Lands Schuinsmarcheerder De Vries op defensie moest. Nou ja, Hillen dan maar, die verdient immers ook een douceurtje.

Maar waar zijn nu toch de kundige vrouwen? Niet aan gedacht? Of -wat ik denk- bedankten de beste vrouwen voor deze twijfelachtige eer?

Want er zitten, dat moet iedereen toegeven, niet: opvallend weinig maar: verbijsterend weinig vrouwen op de posten. Rutte kan moeilijk zeggen dat er voor de beste krachten gekozen is. Dat lijkt namelijk niet het geval.

Niet aan vrouwen gedácht dan? Dat typeert wellicht nog het meest de heren, dat ze er niet aan dénken…

Laat ik een eigenaardig verhaal vertellen en u vragen om na te gaan wat hier aan de hand is:

Er waren eens een vader en zijn zoon die betrokken raakten bij een ernstig auto-ongeval. De vader overleed, en zijn zoon raakte zwaar gewond in het ziekenhuis en moest met spoed worden geopereerd. De daar aanwezige chirurg kwam onmiddellijk naar de operatiekamer, maar weigerde te opereren en gaf als reden op: “Mijn eigen zoon opereren, dat doe ik niet, want dat kan ik niet.”

Wat is hier aan de hand? Ik zal het u vertellen, want u denkt nu misschien dat die vader niet zijn eigen vader was, of dat hij niet echt dood was, en nu als chirurg de o.k. binnenwandelt, maar de mogelijkheid waar niet snel aan wordt gedacht is dat de chirurg geen man is maar een vrouw. Het is dus de moeder van deze jongen.

Ik vertel dit verhaal wel vaker. Het is opvallend hoe lang het soms duurt eer mensen denken aan kundige vrouwen.

Dat lijkt ook bij Rutte en Verhagen het geval. Dat het kabinet de eindstreep niet haalt lijkt bij zoveel niet nadenken dus iets om wel eens even over na te denken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.