Preken Rob Alers

Ds. Rob Alers is in de periode 1970-1995 als predikant verbonden geweest aan de wijkgemeenten Ommoord en Hillegersberg van de van de Ned. Herv. Kerk in Rotterdam. In die periode heeft hij een groot aantal preken en leerhuizen gehouden. De diensten en leerhuizen waarin hij voorging waren wijd en zijd bekend en werden druk bezocht, ook door collega’s. Een groot aantal preken en leerhuizen zijn door wijlen mevrouw Jo Veen opgenomen op een bandrecorder, woord voor woord uitgetypt, en als stencil verspreid onder geïnteresseerden. Inmiddels zijn de teksten van ongeveer 200 preken en 10 leerhuizen gescand en gedigitaliseerd. Bij het noteren van de teksten van de bandrecorder en bij het omzetten van scans in Word documenten (niet alle stencils waren even duidelijk afgedrukt) is zo weinig mogelijk toegevoegd. Alleen duidelijk verkeerd verstane woorden zijn verbeterd en soms is de spelling gemoderniseerd. Daarmee is bereikt dat het oorspronkelijke (spreek)taalgebruik van ds. Alers in de teksten doorklinkt. Het gevolg is dat de zinsbouw en de interpunctie niet altijd correct zijn.