Kerst

Is de bijbel een atheïstisch boek? Ja. Maar als mensen met dat idee in aanraking komen kijken ze me soms aan of ze het in Keulen horen donderen. En toch is het zo. Israël, waar de bijbel het voortdurend over heeft, is een volk dat is ontstaan temidden van grote eeuwenoude culturen, zoals van Mesopotamië, …

Pietendiscussie ouder dan ons lief is?

Tja… In het blad Storm, een Nazi-uitgave met het oog op de opvoeding van de Nederlandsche jeugd, verscheen op 18 augustus 1944 het bijgaande artikel, inclusief de opvallende zwarte-pieten-afbeelding (een Duits biermerk). Wie nu nog langer volhoudt dat Zwarte Piet bij onze cultuur en bij een “kinderfeestje” hoort die is -vrees ik- te kort van …

Pinksteren

Pinksteren. Twee dagen en het is weer voorbij. Het eerstvolgende kerkelijke feest is Kerst. Maar het lijkt me van belang om niet in de valkuil van de jaarkring te stappen. We zitten niet in een kring. We bevinden ons op een wég. En alleen een Rotterdamse tram rijdt aan het eind van de rit altijd weer een …

God is niet de pleister, God is… de wond

uit: LEEUWARDER COURANT door Wim Schrijver.   Van de Ierse schrijver Peter Rollins is een eerste boek in het Nederlands verschenen, De orthodoxe ketter.  Een waarschuwing: ,,Het is geen onschuldig boekje.’’   Een ondertitel van een van zijn boeken, is hét motto van Peter Rollins: ‘To believe is human, to doubt divine.’ Geloven is menselijk, …

Oekraïnereferendom

De landelijk kerk (Protestantse Kerk Nederland) roept bij monde van de synode-voorzitter alle kerkleden op om morgen te gaan stemmen, en dan ook JA te stemmen. Omdat de christenen in Oekraïne niet in de steek gelaten mogen worden… Oproep van de synodevoorzitter Ik vind dat om eerlijk te zijn wel een beetje dubieus. Alsof die …

Molenbeek bombarderen?

De wijk Molenbeek in Brussel wemelt van de terroristen. En zij hebben het overduidelijk op de westerse vrijheid voorzien. Het lijkt dus logisch en gerechtvaardigd, gezien het programma “War On Terror”,  dat de VS nu bombardementen op de wijk Molenbeek begint uit te voeren. Samen met de geällieerde luchtmachten van bijvoorbeeld Saudi Arabië, Jordanië, Bahrein en …