“Petrus… ik heb je nodig”

(Kerk-School-dienst 31 maart)   Drie keer… Drie keer heeft Jezus aan mij gevraagd: “Petrus, heb je me lief?” Na Pasen, na de opstanding. Drie keer! Eén keer, dat is nog tot daaraan toe. Twee keer, kan ook nog. Maar drie keer? En elke keer heb ik “Ja, Heer” gezegd. “Ja Heer, U weet toch dat…